Shqip Română
Histori

24 janari, Dita e Bashkimit të Principatave Rumune. 164 vjet nga Bashkimi i Vogël

24 janari, Dita e Bashkimit të Principatave Rumune. 164 vjet nga Bashkimi i Vogël

Princi Alexandru Ioan Cuza ishte një nga njerëzit që shënoi historinë moderne të Rumanisë. Më 24 janar 1859, ai u zgjodh zot i principatave rumune, duke krijuar kështu Bashkimin e Vogël. Bashkimi i Principatave (Bashkimi i Vogël) u zhvillua më 24 janar 1859, përmes zgjedhjes së Alexandru Ioan Cuza si sundimtar i të dy principatave - më 5 janar 1859 në Moldavi dhe më 24 janar 1859 në Vllahi.

I krijuar nën shenjën e ideve të Revolucionit Pasoptist, Unioni i Moldavisë dhe Vllahisë përfaqësonin një qëllim të përbashkët të arritur nga elita në të dy anët e Milcovit. Fillimi i vitit 1859 do të sillte përmbushjen e idealit të rumunëve nga jugu dhe lindja e Karpateve. Koloneli Alexandru Ioan Cuza, sundimtar i Principatave të Bashkuara, ishte jo vetëm një personalitet historik unifikues, por, po aq e rëndësishme, edhe një personalitet reformues. Reformat e Cuzës kishin në shënjestër sistemin politik, sistemin shëndetësor, postën, ushtrinë, kishën, arsimin, drejtësinë, tatimet, shërbimin doganor etj. Gjithashtu gjatë mbretërimit të Cuzës, u krijuan dy universitetet e para rumune: në Iashi, në 1860 dhe në Bukuresht, në 1864.

Çdo vit, më 24 janar, rumunët festojnë Bashkimin e Principatave Rumune që nga viti 1859, dhe që nga viti 2016, kjo datë është bërë ditë jopune.

Bashkimi i Vogël u arrit kur Asambleja Zgjedhore e Vllahisë votoi për zgjedhjen e Alexandru Ioan Cuza si sundimtar, duke arritur kështu bashkimin e Vllahisë me Moldavinë. Unioni i Principatave Rumune (Bashkimi i Vogël). Bashkimi i Madh u zhvillua në 1918.

Bashkimi i dy principatave filloi praktikisht në vitin 1848, kur u arrit bashkimi doganor midis Moldavisë dhe Vllahisë, përkatësisht në kohën e sundimit të Mihail Sturdza dhe Gheorghe Bibescu.

Më 1859, Konferenca e fuqive garantuese në Paris (26 mars-25 gusht 1859) njohu zgjedhjen e dyfishtë të Cuzës si sundimtar i dy Principatave. Më 4 dhjetor 1861, Porta e njohu bashkimin gjatë mbretërimit të Cuzës.

Hapi i parë i rëndësishëm drejt realizimit të shtetit unitar kombëtar rumun u hodh më 24 janar 1859, por Bashkimi i Madh u zhvillua në vitin 1918 në Alba Iulia.


Postime të Ngjashme